onturk.org
KOÇ MEZAR TAŞLARI
Koç Türklerde “Erlik, Yiğitlik ve Bağımsızlık” sembolüdür. Mezar Taşı olarakta (büyük oranda) “genç yaşta ölen kahraman erler” için dikilirdi. Bu taşların üzerleri kılıç, si…