onturk.org
Gökoğuzlar (Gagavuzlar)
Bugün Moldova Cumhuriyetinde, Gagağuz eli Özerk Devletinde ve kuzeydoğu Bulgaristan’da ve Ukrayna’da yaşayan, Hıristiyanlık inanışında olan bir Türk topluluğudur. Gagavuzların çoğunluğu…