onturk.org
SÜMERCE ve ETRÜSKÇE ARKAİK TÜRK DİLLERİDİR
Son buzul çağında Avrupa buzlar altında iken Orta ve Kuzey Asya’da ılıman bir iklim, büyük iç denizler ve akarsular vardı. İnsanoğlunun evrimleşmesi ve uygarlaşması için her türlü olanağı sağlayan …