onturk.org
Üzerlik
Nazar, kaynağı tarihin derinliklerine kadar uzanan bir halk inancıdır. Eski Yunanlılar’ dan Romalılar’a, Budistler’den Hindular’a, Moseviler’den Müslümanla’ra ka…