onturk.org
Altı Köşeli Yıldız, Hexagram, Muhr-u Suleyman, Davut Yıldızı, [ED TAMGASI]
ED tamgası Ön-Türkçe’de “ Var Etme, yaratma” anlamına gelir. KÜN-EKİ ( GÜN-AY, Güneş ve Ay ) sembolü içiçe, tersyüz iki üçgendir. Altı köşeli yıldız ( Hexagram ) olarak da bilinir.Bu şekli İdil-Ora…