onturk.org
Tanrı gibi Tanrıda olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum.
Bilge Kağan’ın tahta oturma törenindeki yön ve başkanlarının aldıkları yer Bilge Kağan Yazıtında güney taraftaki 13.-14.-15. satırlara göre Bilge Kagan’ın tahta oturduğu zamanki devlet adamları şu…