onturk.org
Türk Halk inançlarında ve Halk Hekimliği uygulamalarında Meyve
GİRİŞ: Kişinin günlük yaşamında birtakım maddî ve manevî etkilerden korunması; bedenî, zihnî ve ruhî birtakım özürlerinin, hastalıklarının, rahatsızlıklarının giderilmesi yönünde halk, çeşitli ina…