onturk.org
Onlar
Ulu Kem ve Talas Yazıtlarında ONLAR Burada Orta Asya’daki Ulu Kem ve Talas yazıtlarından örnekler vereceğiz. Bu yazıtlar içinde çağının en yüksek kültür seviyesini temsil eden yazı ”ON …