onturk.org
Sibirya’daki Bazı Türk Boylarının Destanlarında Halk Hekimliği Uygulamaları
Giriş İnsan hayatı toplumlar için her zaman önemli olmuştur. Onlar mitolojik dönemlerden bu zamana ruhsal veya bedensel hastalıklardan sıkıntı çekmişler; avlanma, düşmanlarla mücadele, ekonomiye ka…