onturk.org
KUMAN KİTABI (CODEX CUMANICUS) VE KARAÇAY – MALKAR TÜRKÇESİ
Doç. Dr. Ufuk TAVKUL Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (15), Bahar 2003, 45-81.ss.