onturk.org
Türk yer adları sempozyumu bildirileri – 1984
1984 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Başbakanlık Basımevi tarafından Ankarada basılan bu Sempozyum Bildirilerinde şu önsöz yeralmakta : “Son 40-50 yıl içinde pek çok…