onturk.org
Türk Atası İskitler
İskit tarih ve kültürünü yazılı- görsel belgelerle çok kısa olarak inceleyelim : Ön-Türkler iki büyük guruba ayrılırlar. ON(hun) lar ve OQ’lar. İskitler Ön-Türklerin OQ bölümündendirler. İskitler …