onturk.org
Türk Savaş Sanatları
Aşağıdaki yazı Sayın Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK tarafından kaleme alınmış ve içinde kendi görüşlerinin yer aldığı bazı bilgiler de mevcuttur. Giriş Büyük Hun Hakanı Mete (Oğuz Kağan) ölürken çocukları…