onturk.org
Olympos TÜRK! Mitolojisinde “DÜNYANIN ORTA DAĞI”
Yeri basan, tutan dağdır;Halkı basan, tutan Handır!” Türk Atasözü – Bahaeddin ÖGEL 1. TÜRKLERİN KUTSAL DAĞLARI Büyük dağlar, diğer medenî milletlerde olduğu gibi, Türklerin kalplerinde …