onturk.org
HANBALIK
XIII. yüzyıl başlarında Cengiz Kağan’ın idaresi altında Moğol istilası hemen bütün Asya’yı kaplamıştı. Onun ölümünden sonra oğullan ve torunları koca imparatorluğu paylaştılar. Bu arada Çin tamamen…