onturk.org
Dede Korkut Hikâyelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması
Dede Korkut’un plastik sanatlara yansımasını iki şekilde nitelendirmemiz mümkündür. Hayvan sembolizmi, av geleneği, renk sembolizmi, Türk kültüründe ve yaşamında atın yeri, kamlık geleneği gi…