onturk.org
Türk Töresi
Eğitim Terimleri Sözlüğünde töre, ”Bir toplumda yürürlükte olan ve insanların tutumlarına yön veren görenek, inanç ve alışkanlıkların tümü”dür diye tanımlanır. Bu tanım oldukça eksik ol…