onlinebeleggen.nl
IJsberen en beleggen - Onlinebeleggen.nl
Misschien herinnert u zich de schokkende beelden nog van vorig jaar rond de kerst. Het was een filmpje van National Geographic over een ijsbeer. Het dier was duidelijk uitgemergeld en sleepte zich uitgeput voort door een desolaat landschap. Het was voor eenieder die dit zag het meest duidelijke beeld dat de klimaatverandering tot grote problemen