ongnhomsaigon.com
Laser Spike tia xanh gắn Súng
Laser Spike tia xanh gắn Súng là laser gắn vào ống ngắm hoặc nòng súng hỗ trợ bắn và giúp nhắm chính xác mục tiêu hỗ trợ bắn cả ngày đêm cực hữu dụng tốt