ongezoutenrapen.com
De afvallige
Dat het leven buiten Amsterdam anders zou zijn, had ik wel verwacht. Maar tot op het heden heeft de grootse uitdaging zich voorgedaan op het gebied van de afvalverwerking.