ongezoutenrapen.com
De jongen in het ziekenhuis
Als ik in Nederland in een ziekenhuis ben, verbaas ik me altijd over hoe weinig er eigenlijk gebeurt.