ongezoutenrapen.com
Dag #13 Dokter Links
6:15 Drie kwartier voor de wekker wakker. Ik zie iemand op Twitter die 8 uur lang, met een kleine sanitaire onderbreking, heeft geslapen. Ik wou dat ik dat kon.