ongezoutenrapen.com
Zuiverheid / Purity – Jonathan Franzen
“Alles wat we hebben is tijdelijk, de vreugde, het lijden, alles.” Cijfer: 6,5