ongezoutenrapen.com
De pik van Johannes is van koper!
Het is 1966. Willem zit rechtop in zijn bank. Hij kijkt ernstig naar de meester. De meester leest voor uit de Bijbel. Een moment waarop je in de klas een speld kan horen vallen.