ongezoutenrapen.com
Freed from fifty shades of fucked up writing
Cijfer: 3 Uitdaging Vier maanden heeft het lezen van de Fifty Shades trilogie van mijn kostbare tijd opgeëist. Terwijl ik een bezoek bracht aan een goede vriendin viel mijn oog op het gehele oeuvr…