ongbogi.com
Nhật ký đi đẻ của mẹ trẻ (con)
Chắc là kinh nghiệm lần đầu và nhớ mãi. Hôm đó là trước dự sinh 1 ngày, nhưng sáng đi khám bác sĩ bảo đầu bé vẫn còn chưa xuống thấp lắm, có lẽ sang tuần sau mới sinh. Hai vợ chồng đinh ninh vẫn cò…