ongbogi.com
0901-19: Em bé 3 tháng rưỡi
Bé con dạo này bắt đầu thích nghịch rồi. Đi tắm là em không chịu nằm yên nữa mà đạp nước bắn tung tóe. Hết á gù giờ em lại biết cả eng éc và gầm gừ. Ti mẹ xong còn chưa chịu ngủ ngay mà còn phải gù…