ongbogi.com
[Manga] Death Note (Cuốn sổ tử thần) – Tsugumi Ohba & Takeshi Obatan
Death Note của hai tác giả Tsugumi Ohba và Takeshi Obatan có nhiều tựa tiếng Việt, như Quyển sổ thần chết, Cuốn sổ tử thần hay Quyển sổ thiên mệnh, nhưng tựu chung đều nhấn mạnh vào vật trung …