ongbogi.com
[Manga] 7 Seeds (7 Mầm sống) – Tamura Yumi
Lâu lắm rồi mình mới đọc một manga xúc động sâu sắc, mà vẫn hấp dẫn như 7 Seeds – 7 mầm sống của tác giả Tamura Yumi.