ongbogi.com
Tự truyện hết năm
Bạn bè thường nói tôi là một đứa khó hiểu, vì không hay nói ra cảm xúc của mình.