ongbogi.com
[Cảm xúc] Thời gian
Biết là nên tránh viết note hoặc mua bán hoặc nói chung tránh quyết định việc gì đó sau 12 giờ, nhưng mà giờ nếu không viết ra thì chắc sẽ ko biết xả ra bằng cách nào mất. Vì tôi cảm thấy buồn và b…