oneacademy.se
Månadens Nyheter - Maj/juni - OneAcademy
Inköp – Upphandling – Supply Chain Alla behöver bygga på med kunskap och gärna upprätta en långsiktig kompetens- och resursplan för att kunna möta kunden och övrig marknads behov. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram en plan för Er! Nej, jag tycker inte Kraljic matris passar in på alla inköpsbehov! Vi konkurrensutsätter våra leverantörer och …