ondro.inginea.eu
Štruktúra modernej Java EE aplikácie
Java EE framework sa v posledných rokoch vo verzii Java EE 6 a Java EE 7 zjednodušil natoľko, že je možné vytvárať Java EE aplikácie s jednoduchou štruktúrou, ktoré obsahujú veľký podiel aplikačnej…