onderzoekonderwijs.net
Wat leraren en leerlingen kunnen en willen – Efficacy en motivatie in het onderwijs
Er wordt veel gesproken en geschreven over wat leraren en leerlingen moeten kunnen. Maar hoe zit het met wat zij willen en hoe overtuigd zijn zij zelf dat zij iets kunnen? Hierover gaan twee artike…