omtripsblog.com
Om Trip 2 - OM TRIPS Blog
Om Trip 2. Към края на нашето пребиваване в САЩ, през септември, всичко започна да се оцветява с различни нюанси - спокойствие, носталгия и романтика.