omiddana.net
پی پال برای کمک مالی
این پی پال ما برای ارسال کمکهای مردمی میباشد خیلی راحت با حساب پی پال خود وارد لینک زیر شوید و هر مبلغی که در نظر دارید را برای ما ارسال کنید اگر از طریق دیگری مایل هستید به ما کمک کنید به تلگرام ش…