omiddana.net
توئیتر امید دانا
در توئیتر از اواخر سال 2019 یا پاییز 98 فعالیتم را جدی تر کردم برای پیوستن به توئیتر اینجانب به لینک زیر مراجعه کنید…