omiddana.net
کیومرث حیدر Kiomars Heydar از حامیان پرچم جمهوری اسلامی
هرگونه کامنت تهدید و فحاشی پاک می شود: اطلاعیه تیم رودست در خصوص شناسایی یکی از فحاشان به پرچم شیروخورشید در بازی فوتبال زنان ایران و سوئد تیم رودست در عرض 3 روز موفق شد دومین فحاش و حامی پرچم جمهو…