omiddana.net
گفتگوی شهرام همایون با امید دانا در مورد حوادث چهارشنبه سوری استکهلم
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.