omiddana.net
آبروریزی در کنسرت لاس وگاس گوگوش و ابی+عکس
چند روز پیش یعنی 27 دسامبر 2014 کنسرت خانوم گوگوش و آقای ابی در شهر لاس وگاس با حاشیه های فراوان و شکستی سنگین برگزار شد. شهرام شهرابی کنسرت گذار مطرح لاس وگاس که بنا بر شنیده های تا کنون به خیلی ا…