omerucler.wordpress.com
How to Cleared Orphaned Orchestrator Runbook Instances
Orchestrator Runbook’ları ile çalışırken Monitor Runbook yapılandırması yapabilirsiniz. İsteğe bağlı yada başka bir runbook’a bağlı olarak çalışan (Invoke Runbook) runbook’lar sürekli olarak çalış…