oluk.hr
Arbiton podni profil CS3
Arbiton podni profil CS3 od aluminija namijenjen je za završno uređenje raznih podnih obloga. Profil CS3 je univerzalan što znači da je namijenjen za razne dilatacijske probleme koji se mogu javiti prilikom postavljanja podnih obloga (laminata, parketa, vinila, ker.pločica): dilatacijsko spajanje dvije podne plohe kod kojih