olhunnen.strifeldt.net
Bedømming av øl og sensoriske forskjeller
Hvorfor klarer ikke dommere å gjette riktig? Hvorfor er de så forskjellig og til tider så sprikende i sine analyser?