oldchernihiv.com
Постать в історії України (до 370-річчя з дня народження гетьмана Івана Скоропадського)
Відвідайте запис для більшого.