olandiary.com
เมื่อราหู พุธ อาทิตย์ มาบรรจบกันในเรือนกรกฎของนิดหน่อย
“เมื่อเราใช้ชิวิต ชีวิตเราก็จะถูกใช้ เราจะสรรสร้างให้มันเป็นอะไร ก็ดูได้จากสิ่งที่เราทำ” วันนี้โชคดีมีช่างซ่อมแอร์มาดูแอร์ที่เสียงดังให้ และพอดีว่าอยู่บ้าน และพอดีว่าจากบ่ายเปลี่ยนมาเช้…