olandiary.com
ความสุขของนิดหน่อย
ในขณะที่ชาวบ้านเค้าหลับกันหมด กระต่ายน้อยจะไปกู้โลกจ้า เห่าแมวที่มันกัดกันข้างนอกตอนตีสอง เห่าให้เปิดประตูให้ มี้ๆ หนูจะไปจัดการมันเอง มี้ๆ เปิดสิ มี้ๆ เปิดๆๆๆ เห่าวนไป อิมี้ก็ลุกหลับตาไปเปิดให้ หา…