olandiary.com
ความท้าทายในปัจจุบันกับโลกที่กำลังจะล่มสลาย
หัวใจหลักในการใช้ชีวิต ยุค2018 คือ "การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับชีวิตเราให้ลงตัว"