olandiary.com
ภายใต้รอยยิ้ม..ของผู้คนมากมายที่กลบเกลื่อนความทุกข์ระทมในแต่ละวัน ภายใต้อาภรอันแสนสวยงามจับตาม ที่ห่มคลุมสังขารอันเสื่อมโทรมลงทุกวัน..เจ้าของของร่างต้องกระเสือกกระสนอยู่กับมันให้ได้อย่างเปนสุข หาสิ…