olandiary.com
การพัฒนาตัวเองมาพร้อมกับความสำเร็จเสมอ แต่ทั้งสองนี้เป็นคนละเรื่องเดียวกัน ไม่มีใครที่ไม่พัฒนาตัวเองแล้วประสบความสำเร็จ อย่างน้อยคน ๆ นึง จะต้องทุ่มเทพลังงานไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแน่นอ…