olandiary.com
เมื่อคนไร้กรอบ ขอบไร้ผล
ทุกสิ่งมันอยู่ที่เรา..คิด ทุกอย่างมันอยู่ที่เรา..ทำ ทุกความฝันมันอยู่ที่เรา..สร้าง – copas –